4 - Budowa dwóch linii kablowych niskiego napięcia na terenie działek o nr ewid. 383/14, 383/8, 324, 274, 273/2, 275/1, 268, 273/1, 272/4, 272/2, 280/7, 280/3, 258 położonych w miejscowości Duszniki, gmina Duszniki.

Obwieszczenie - decyzja

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie