3 - Budowie elektrowni słonecznych "Chełminko I" oraz "Chełminko II" wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na działce o nr ewid. 105/1 obręb Chełminko o mocy do 2 MW, gmina Duszniki

Obwieszczenie - Postanowienie o sprostowaniu decyzji

   Obwieszczenie - Postanowienie o sprostowaniu decyzji

Obwieszczenie - decyzja

  Obwieszczenie
  Decyzja

Obwieszczenie - zebranie dokumentacji

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie