Nr 13

w sprawieustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Duszniki.