Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr SO-0954/57/20/2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Duszniki
za 2018 rok wraz z informacją o stanie jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami - CZYTAJ