Uchwały Rady Gminy Duszniki z 19 sierpnia 2021 r. (opublikowano w BIP 24.08.2021 r.)

a)      Uchwała Nr XLV/293/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021- 2030

b)      Uchwała Nr XLV/294/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

c)      Uchwała Nr XLV/295/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 lipca 2021 r.

d)      Uchwała Nr XLV/296/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 lipca 2021 r.

e)      Uchwała Nr XLV/297/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 lipca 2021 r.