Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki

Informacja o wyborze njakorzystniejszej oferty

   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Część I.
   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Część II.

Informacja z otwarcia ofert

   Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 25 kwietnia 2019 r.

  Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 25.04.2019 r.
   Zmieniony przedmiar Grzebienisko, Chełminko, Ceradz Dolny, Duszniki, Sarbia, Sędzinko

Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Duszniki

  Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Projekt umowy

Część I. Budowa oświetlenia drogowego tradycyjnego (4 zadania)

1) Duszniki ul. Chełmińska

   Projekt budowlany
   Przedmiar
   STWiOR

2) Duszniki ul. Podrzewska

  Projekt budowlany
   Przedmiar
   STWiOR

3) Wilkowo ul. Bukowska

   Projekt budowlany
   Przedmiar
   STWiOR

4) Ceradz Dolny ul. Okrężna

  Projekt budowlany
   Przedmiar
   STWiOR

Część II. Montaż oświetlenia drogowego - lamp solarnych w miejscowościach: Grzebienisko, Chełminko, Ceradz Dolny, Duszniki, Sarbia, Sędzinko

  Projekt techniczny Grzebienisko
   Projekt techniczny Chełminko
   Przedmiar Grzebienisko, Chełminko, Ceradz Dolny, Duszniki, Sarbia, Sędzinko
   STWiOR