Uchwały Rady Gminy z dnia 23 sierpnia 2016r.

Uchwały XXVII sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 23 sierpnia 2016 r.

 


1. Uchwała Nr XXVII/173/16
    w sprawie:  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki
    na lata 2016-2024;-CZYTAJ , załącznik , załącznik , załącznik

2. Uchwała Nr XXVII/174/16
    w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XVII/122/16 Rady Gminy Duszniki
   z dnia 29.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016;-CZYTAJ,
   załącznik

3. Uchwała Nr XXVII/175/16

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego

na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1892P Ceradz Dolny-

Wysoczka w m. Brzoza;- CZYTAJ  

4. Uchwała Nr XXVII/176/16

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego

na dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1883P 

Podrzewie-Duszniki w Podrzewiu;- CZYTAJ

5. Uchwała Nr XXVII/177/16

w sprawie: określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom

i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach

"Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży";

- CZYTAJ,

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

6. Uchwała Nr XXVII/178/16

w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Gminy Duszniki i nadania jej statutu;

- CZYTAJ , załącznik ,

7. Uchwała Nr XXVII/179/16

w sprawie: Statutu Gminy Duszniki;- CZYTAJ , załącznik , załącznik , załącznik ,

załącznik

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

8. Uchwała Nr XXVII/180/16

w sprawie: wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

problemów Alkoholowych na rok 2016.;-CZYTAJ

9. Uchwała Nr XXVII/181/16

w sprawie: częściowego przejęcia zadania dowozu dzieci z terenu gminy Kuślin 

do Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dusznikach, Gmina Duszniki.;

- CZYTAJ

10. Uchwała Nr XXVII/182/16

w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki.;-CZYTAJ

11. Uchwała Nr XXVII/183/16

w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Kunowo.;- CZYTAJ

12. Uchwała Nr XXVII/184/16

w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Podrzewie.;- CZYTAJ

13. Uchwała Nr XXVII/185/16

w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Sędzinko.;- CZYTAJ