Rozbudowa stacji wodociągowej w Kunowie

Wybór najkorzystniejszej oferty


Wybór nakorzystniejszej oferty

Wyjaśnienia SIWZ

  Wyjaśnienia SIWZ
   Załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu


 Ogłoszenie o zamówieniu
   Dokumentacja badań
 
 Kunowo oświadczenie
PBW
 
 Branża budowlana
z PZT
   Informacja BiOZ
   Rysunki z PZT
   Elektryka i AKPiA
   WE technologia
   SIWZ
 
 Harmonogram rzeczowo-
terminowo-finansowy
   Przedmiar