Odbieranie, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ


WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ
   ZAŁĄCZNIKI

Ogłoszenie o sprostowaniu - opublikowane

  Ogłoszenie o sprostowaniu - opublikowane

Ogłoszenie o sprostowaniu i wyjaśnienia treści SIWZ - 11.06.2015


Ogłoszenie o sprostowaniu
   Wyjaśnienia treści SIWZ

Ogłoszenie

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych oraz segregowanych na terenie gminy Duszniki w 2015 roku.
  Sprawozdanie Wójta Gminy Duszniki z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok
  Projekt umowy