1 - Budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr SZA3101 na terenie części działki o nr ewid. 402/24 położonej w miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie