Przebudowa dróg gminnych w Wilczynie, Sękowie i Grzebienisku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. Części II. Przebudowa ulicy Wiśniowej w Sękowie

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. Części I. Przebudowa ulicy Osiedle Spółdzielców w Wilczynie

 

 Informacja o wyborze njajkorzystniejszej oferty

dot. Części III. Przebudowa części ul. Kasztanowej w Grzebienisku

Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia do SIWZ z 29 stycznia 2018 r.

  Wyjaśnienia do SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ

  Wyjaśnienia do SIWZ
Nowe wzory harmonogramów

Przebudowa dróg gminnych w Wilczynie, Sękowie i Grzebienisku

   Ogłoszenie
SIWZ
   Dokumentacja dla przebudowy ulicy Osiedle Spółdzielców w Wilczynie
   Dokumentacja dla przebudowy części ulicy Wiśniowej w Sękowie
   Dokumentacja dla przebudowy części ulicy Kasztanowej w Grzebienisku
   Projekt umowy