6-Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. o nr 325/1, 337/7, 342, 337/8, 526 obręb Sędzinko