Odcinki pomiędzy słupami nr Md4-Md8 (bez słupów), Lw1-Lw5 (bez słupów), Lw13-Lw-17 (ze słupami), Lw16-Lw17 (bez słupów), Lw34-Lw35 (ze słupami), Do20-Do21 (ze słupami), Do22-Do23 (ze słupami)

  Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego wszczęcie postępowania