Wykazy

Zarządzenie Nr 63/2023 Wójta Gminy Duszniki z dnia 07 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

  Zarządzenie

Zarządzenie nr 122/2022 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

  Wykaz 

Zarządzenie nr 119/2022 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

  Zarządzenie nr 119/2022 

Zarządzenie nr 97/2022 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

   Zarządzenie nr 97/2022

Zarządzenie nr 90/2022 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

   Zarządzenie nr 90/2022

Zarządzenie nr 89/2022 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetagowym

  Zarządzenie nr 89/2022 z dnia 13 września 2022 r.

Zarządzenie nr 80/2022 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

  Wykaz

Zarządzenie nr 69/2022 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i użyczenia w trybie bezprzetargowym

  Zarządzenie nr 69/2022