Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część I. Remont nawierzchni dróg gruntowych poprzez utwardzenie z gruzu ceglano - betonowego

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część II. Równanie istniejących dróg gruntowych, istniejących dróg gruzowych oraz ścinka przerośniętych poboczy