Poprawiona roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Duszniki za lata 2016, 2017 i 2018

   Poprawiona roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Duszniki za 2016 rok
   Poprawiona roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Duszniki za 2017 rok
   Poprawiona roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Duszniki za 2018 rok