Remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej i Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dusznikach, ul. Sportowa 2

Ogłoszenie o zamówieniu


 Ogłoszenie o zamówieniu
   STWiOR
   Przedmiar
   Kosztorys ślepy
   Formularz ofertowy
   Projekt umowy