Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w spr. zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

   Obwieszczenie IR-III.747.19.2021.2