Informacje o uprawnieniach osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum

  Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych uprawnionych do
udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Duszniki
przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 19 kwietnia 2020 r.
   Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami
osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum
gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Duszniki
przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 19 kwietnia 2020 r.
   Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
do głosowania w referndum lokalnym
   Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego