14 - Wykonanie robót budowlanych związanych z posadowieniem hali namiotowej o wymiarach 20x100m wraz z niezbędną infrastrukturą, systemu transportujacego zboża pomiędzy magazynem zbożowym, a silosami (...) na dz. nr ewid. 426, obręb Sękowo

Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji

   Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji
   Treść decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie - wydanie decyzji umarząjącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

   Obwieszczenie - wydanie decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie - zawiadomienie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji

   Obwieszczenie - zawiadomienie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji

Obwieszczenie - opinie organów współdziałających

   Obwieszczenie - opinie organów współdziałających

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

   Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania