Uzupełnienie biogazowni o zlokalizowaną w dodatkowym budynku technicznym instalację separacji membranowej uzdatniania biogazu, na czysty biometan i dwutlenek węgla przeznaczony do produkcji CO2 i suchego lodu, zlokalizowaną na terenie biogazowni roln

Obwieszczenie - umorzenie postępowania

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - ponowne wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu

  Obwieszczenie
   

Decyzja o umorzeni postępowania


Umorzenie postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


Obwieszczenie