Remont dróg gminnych w 2015 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I oraz unieważnieniu postępowania - część II

   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I oraz unieważnieniu postępowania - część II

Wyjaśnienia SIWZ - 11.03.2015

  Wyjaśnienia SIWZ - 11.03.2015
   Formularz ofertowy

Ogłoszenie


Ogłoszenie
  SIWZ
  Opis techniczny i STWIOR - remont dróg gruntowych gruzem betonowo-kamienno-ceglanym
  Opis techniczny i STWIOR - remont dróg gruntowych destruktem bitumicznym
  Opis techniczny i STWIOR -remont nawierzchni bitumicznej drogi przy użyciu masy bitumicznej
  Opis techniczny i STWIOR - remont nawierzchni dróg ( drogi o nawierzchni z gruzu betonowo-kamienno-ceglanego) destruktem bitumicznym
  Opis techniczny i STWIOR - równanie , profilowanie i wałowanie nawierzchni gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Duszniki
  Formularze cenowe