Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr SZA3063A na części działki o nr ewid. 554 obręb: Podrzewie, gmina Duszniki.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

   obwieszczenie wszczęcie