2-Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. 302/7, 325/3, 325/1, 302/10, 302/12, 303/2, 303/1, 308/1, 311/4, 311/6 obr. Sędzinko

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

   Obwieszczenie o wydaniu decyzji na RGP.6733.2.2022.ŁR

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

  Obwieszczenie