Budżet 2013

Sprawozdania


Rb-27S za 2013r
   Rb-28S za 2013
   Rb-NDS za 2013r
   Rb-Z za 2013r
   Sprawozdanie za 2013 opisówka
   Sprawozdanie za 2013 tabele

Informacja za III kwartał 2013r.

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY DUSZNIKI
ZA III KWARTAŁ 2013R.
-CZYTAJ


I zmiana UCHWAŁA NR XXXII/204/13 RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 22 stycznia 2013r.

II zmiana UCHWAŁA NR XXXIII/211/13 RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 1 lutego 2013r.

III zmiana UCHWAŁA NR XXXIV/214/13 RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 26 lutego 2013r.

IV zmiana UCHWAŁA NR XXXV/221/13 RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 26 marca 2013r.

V zmiana ZARZĄDZENIE NR 17/13 WÓJTA GMINY DUSZNIKI z dnia 12 kwietnia 2013r.

VI zmiana UCHWAŁA NR XXXVI/226/13 RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 30 kwietnia 2013r.

VII zmiana ZARZĄDZENIE NR 21/13 WÓJTA GMINY DUSZNIKI z dnia 30 kwietnia 2013r.

VIII zmiana UCHWAŁA NR XXXVII/242/13 RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 29 maja 2013r.

IX zmiana UCHWAŁA NR XXXVIII/245/13 RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 25 czerwca 2013r.

X zmiana UCHWAŁA NR XXXIX/254/13 RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 16 lipca 2013r.

XI zmiana UCHWAŁA NR XL/256/13 RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 27 sierpnia 2013r.

XII zmiana UCHWAŁA NR XLI/268/13 RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 24 września 2013r.

Informacja za II kwartał 2013r.

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY DUSZNIKI
ZA II KWARTAŁ 2013R.

I zmiana UCHWAŁA  NR XXXII/204/13  RADY  GMINY  DUSZNIKI z dnia  22 stycznia 2013r. - CZYTAJ
II zmiana UCHWAŁA  NR XXXIII/211/13  RADY  GMINY  DUSZNIKI z dnia  1 lutego 2013r.- CZYTAJ
III zmiana UCHWAŁA  NR XXXIV/214/13  RADY  GMINY  DUSZNIKI z dnia  26 lutego 2013r.- CZYTAJ
IV zmiana UCHWAŁA  NR XXXV/221/13  RADY  GMINY  DUSZNIKI z dnia  26 marca 2013r.- CZYTAJ
V zmiana ZARZĄDZENIE  NR 17/13  WÓJTA GMINY DUSZNIKI z dnia  12 kwietnia 2013r.- CZYTAJ
VI zmiana UCHWAŁA  NR XXXVI/226/13  RADY  GMINY  DUSZNIKI z dnia  30 kwietnia 2013r.- CZYTAJ
VII zmiana ZARZĄDZENIE  NR 21/13  WÓJTA GMINY DUSZNIKI z dnia 30 kwietnia 2013r.- CZYTAJ
VIII zmiana UCHWAŁA  NR XXXVII/242/13 RADY  GMINY  DUSZNIKI z dnia  29 maja 2013r.-
IX zmiana UCHWAŁA  NR XXXVIII/245/13 RADY  GMINY  DUSZNIKI z dnia 25 czerwca 2013r.
I zmiana
I zmiana

Informacja za I kwartał 2013 r.

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY DUSZNIKI
ZA I KWARTAŁ 2013R.

 

 I  zmiana UCHWAŁA NR XXXII/204/13 RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 22 stycznia 2013r. - CZYTAJ

II zmiana UCHWAŁA NR XXXIII/211/13 RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 1 lutego 2013r.- CZYTAJ

III zmiana UCHWAŁA NR XXXIV/214/13 RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 26 lutego 2013r.- CZYTAJ

IV zmiana UCHWAŁA NR XXXV/221/13 RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 26 marca 2013r.- CZYTAJ

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Duszniki za okres od początku roku do dnia 31 marca 2013r.-                                     -CZYTAJ

Objaśnienia do budzetu na 2013 rok

OBJAŚNIENIA  I  MATERIAŁY INFORMACYJNE  DO 
BUDŻETU GMINY DUSZNIKI NA 2013 ROK.
-CZYTAJ

Budżet 2013

BUDŻET GMINY DUSZNIKI NA 2013 ROK

-CZYTAJ

załącznik nr1, załącznik nr2,załącznik nr3, załącznik nr4, załącznik nr5, załącznik nr 6, załącznik nr 7, załącznik nr8, załącznik nr 9, załącznik nr 10, załącznik nr 11, załącznik nr 12.