Oswiadczenie majątkowe za 2017 r.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
ZASTĘPCY WÓJTA GMINY
Tadeusza Zimnego
za 2017 r.

- POBIERZ