30 - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 22/1, w obrębie Sędziny, gmina Duszniki

Obwieszczenie - Postanowienie o sprostowaniu decyzji z dnia 31.05.2022 r., RRG.6220.30.2021

  Obwieszczenie - Postanowienie o sprostowaniu decyzji z dnia 31.05.2022 r., znak: RRG.6220.30.2021

Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
   Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie - opinie organów wspóldziałających i zawiadomienie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji

   Obwieszczenie - opinie organów współdziałających i zawiadomienie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji