23- Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 439/31, obręb Grzebienisko

   Obwieszczenie o wszczęciu RGP.6733.23.2022.ŁR
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji RGP.6733.23.2023.ŁR