Wyniki konkursów na 2023 rok

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku

 

 Zarządzenie nr 16/23
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 24 stycznia 2023 r.

Wyniki konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku

 

    Zarządzenie nr 27/23
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 17 lutego 2023 r
    Zarządzenie nr 28/23
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 17 lutego 2023 r