UCHWAŁA NR LXV/400/22 RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki.

   Uchwała nr LXV/400/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 sierpnia 2022 r.
   Zał. nr 1- Uwarunkowania rozwoju (tekst)
   Zał. nr 2- Kierunki zagospodarowania przestrzennego (tekst)
   Zał. nr 3- Uwarunkowania rozwoju (rys.)
   Zał. nr 4- Kierunki rozwoju (rys.)

Prgonoza oddziaływania na środwisko