Programy GKRPA

Programy GKRPA


Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2013.
   Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2014.
   Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2015.
   Zmiany w GPPiRPA na rok 2015
   Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2016.
   Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2017.