Uchwały Rady Gminy Duszniki z 31 sierpnia 2022 r. LXVI sesja (opublikowano w BIP 07.09.2022 r.)

a)      Uchwała Nr LXVI/407/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 31 sierpnia 2022 r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 294 w Sędzinku.

b)      Uchwała Nr LXVI/408/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 31 sierpnia 2022 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr  LVI/386/18 Rady Gminy Duszniki, z dnia 25 września 2018 r.  w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta  i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso