Prowadzenie zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na dz. nr ewid. 226/10 i 226/12 obręb Ceradz Dolny

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie