Remont świetlicy wiejskiej w Wierzei

Ogłoszenie o zamówieniu

   Ogłoszenie o zamóweniu
   Opis techniczny
   STWiOR
   Przedmiar i kosztorys ślepy
   Formularz ofertowy
   Projekt umowy