Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 12 listopada 2019 r.

a)      Uchwała Nr XVIII/130/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia pisma Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;TREŚĆ

b)      Uchwała Nr XVIII/131/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przekazania pisma mieszkańców ul. Sękowskiej w Podrzewiu do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Duszniki;TREŚĆ

c)      Uchwała Nr XVIII/132/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przekazania pisma mieszkańców ul. Bocznej w Grzebienisku do komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Duszniki;TREŚĆ

d)      Uchwała Nr XVIII/133/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przekazania skargi do komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Duszniki;TREŚĆ

e)      Uchwała Nr XVIII/134/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 12 listopada 2019r. w sprawie przekazania skargi do komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Duszniki;TREŚĆ

f)       Uchwała Nr XVIII/135/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019; TREŚĆ

g)      Uchwała Nr XVIII/136/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru przewodniczącego rady Gminy Duszniki.TREŚĆ