Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Duszniki

   Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Projekt umowy
   Załączniki w wersji edytowalnej