36 - Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 776, obręb Duszniki, gmina Duszniki

Inormacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowikowych uwarunkowaniach
   Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

   Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Obwieszczenie - Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i zawiadomienie o zakończeniu postępowania

   Obwieszczenie - postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Obwieszczenie - ponowna opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

  Obwieszczenie - ponowna opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

Obwieszczenie - wniosek o ponowną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

   Obwieszczenie - wniosek o ponowną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu 

Obwieszczenie - uzupełnienie dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy przez RDOŚ

  Obwieszczenie - uzupełnienie dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy przez RDOŚ

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

  Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie