Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowo - żwirowej i tłuczniowej

  Ogłoszenie o zamówieniu 
   SIWZ
   Projekt techniczny
   Przedmiar Część I. Gruzowanie
   Przedmiar Część. II. Równanie
   STWiOR
   Projekt umowy
   Załączniki w wersji edytowalnej