1- Budowa sieci wodociągowej na dz. o nr ewid. 465/14, obr. Grzebienisko

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania