30 - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 3 MW wraz z niezbędną infarstrukturą techniczną na dz. o nhr ewid. 22/1, w obrębie Sędziny, gmina Duszniki

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania