Zasady rozpatrywania skarg i wniosków przez Radę Gminy

Zasady rozpatrywania skarg i wniosków przez Radę Gminy

   Zasady rozpatrywania skarg i wniosków przez Radę Gminy
   Informacja o dyżurach Przewodniczącego Rady Gminy
w sparwie skarg i wniosków