7-Budowa oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 139, 147, obręb Wilkowo