20- Budowa oświetlenia boiska i trybuny sportowej w ramach zadania polegającego na budowie kompleksu sportowego w tym boisk oraz bieżni wraz z wyposażeniem i infrastrukturą na działce o nr ewid. 316/4, obręb Duszniki

  Obwieszczenie o wszczęciu RGP.6733.20.2022.ŁR