Postanowienie Komisarza Wyborczego

 
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie 
powołania terytorialnych komisji wyborczych 
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego 
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.