Ogłoszenie koordynatora Inwestycji

Ogłoszenie koordynatora Inwestycji

OGŁOSZENIE
 
W dniu 29 września 2010r. (środa) o godz. 17:00 w sali katechetycznej w Parafii w Wilczynie, odbędzie się prezentacja dotycząca planowanej budowy biogazowni rolniczej w Wilczynie, na terenie należącym do Kombinatu Rolniczego w Wilczynie.
Prezentacja zorganizowana jest przez Koordynatora Inwestycji - Firmę Lindleya OZE z Warszawy z udziałem przedstawicieli Inwestora, firmy technologicznej oraz lokalnych władz samorządowych.
Zapraszamy mieszkańców Wilczyny oraz inne zainteresowane osoby.
Informujemy, że raport środowiskowy został złożony w Urzędzie Gminy w Dusznikach i jest do wglądu w Urzędzie Gminy