BILANS URZĄD GMINY

Rok 2018

Dane za 2018 rok

   Bilans Urząd Gminy 2018 rok
   Rachunek zysków i strat Urząd gminy za 2018 rok
   Zestawienie zmian w fubduszu Urzedu Gminy za 2018 rok
   Wyciąg z informacji dodatkowej urząd Gminy za 2018 rok
   Informacja dodatkowa Urząd Gminy za 2018 rok