Informacja dot. rejestru wyborców

 

INFORMACJA dot. dopisania
do rejestru wyborców

   OBWIESZCZENIE
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sparwie rejestru wyborców wraz ze wzorami
wniosków o udostępnienie informacji z rejestru wyborców