Uchwały Rady Gminy Duszniki z 2 sierpnia 2022 r. LXIV sesja (opub. w BIP 11.08.2022r.)

a)  Uchwała Nr LXIV/397/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032

b)  Uchwała Nr LXIV/398/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r..

c)  Uchwała Nr LXIV/399/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego,