Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 622/15, 544 obręb: Podrzewie, gmina Duszniki.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

   Obwieszczenie RGP.6733.4.2023.ŁR
   Decyzja RGP.6733.4.2023.ŁR