Protokoły Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

Protokoły 2014

PROTOKOŁY 2014

- KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

 

Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu oraz Komisji Ochrony Środowiska i
Porządku Publicznego z dnia 21 lutego 2014 r. - czytaj

  1. Protokół Nr 42 z dnia 8 stycznia 2014 roku - czytaj
  2. Protokół Nr 43 z dnia 27 stycznia 2014 roku - czytaj
  3. Protokół Nr 44 z dnia 10 lutego 2014 roku - czytaj
  4. Protokół Nr 45 z dnia 21 lutego 2014 roku- czytaj
  5. Protokół Nr 46 z dnia 24 marca 2014 roku - czytaj
  6. Protokół nr 47 z dnia 14 kwietnia 2014roku - czytaj
  7. Protokół nr 48 z dnia 5 maja 2014 r.- czytaj
  8. Protokół nr 49 z dnia 21 maja 2014 r.- czytaj
  9. Protokół Nr 50 z dnia 24 lipca 2014 roku - czytaj
10. Protokół Nr 51 z dnia 19 września 2014 roku - czytaj

Protokół z posiedzenia wspólnego wyjazdowego, Komisji Ochrony Środowiska i
Porządku Publicznego oraz Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i
Zdrowia z dnia 26 czerwca 2014 r.- czytaj

Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki
z dnia 29 kwietnia 2014 r. - czytaj 

Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki
z dnia 28 sierpnia 2014 r. - czytaj 

Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki
z dnia 22 września 2014 r.
- czytaj

Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki
z dnia 27 października 2014 r.
-czytaj 

 

 

 

Protokoły 2013

PROTOKOŁY 2013

- KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

1. Protokół Nr, z dnia 22 marca 2013 roku - czytaj

2.Protokół Nr, z dnia 22 kwietnia 2013 roku - czytaj

3.Protokół Nr 31, z dnia 20 maja 2013 roku- czytaj

4.Protokół Nr, z dnia 24 czerwca 2013 roku - czytaj

5.Protokół Nr 33, z dnia 17 lipca 2013 roku- czytaj

6.Protokół Nr 34, z dnia 14 sierpnia 2013 roku- czytaj

7.Protokół Nr 35, z dnia 26 sierpnia 2013 roku- czytaj

8.Protokół Nr 36, z dnia 20 września 2013 roku - czytaj

9.Protokół Nr 37, z dnia 21 października 2013 roku - czytaj

10.Protokół Nr 39, z dnia 20 listopada 2013 roku - czytaj 

11.Protokół Nr 40, z dnia 2 grudnia 2013 roku - czytaj 

12.Protokół Nr 41, z dnia 16 grudnia 2013 roku - czytaj 

Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Budżetu oraz Komisji Ochrony Środowiska i
Porządku Publicznego z dnia 8 kwietnia 2013 r-
CZYTAJ

Protokół wspólnego posiedzenia  komisji stałych Rady Gminy Duszniki
z dnia  22 kwietnia 2013 r. - CZYTAJ

Protokół wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i
Porządku Publicznego oraz Komisji Oswiaty, Kultury Fizycznej i
Zdrowia z dnia 17 czerwca2013 r-CZYTAJ

Protokoły 2012

PROTOKOŁY 2012

- KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

 

 

1. Protokół nr 15/12 z dnia 23 stycznia 2012 roku - czytaj

2. Protokół nr 16/12 z dnia 16 luty 2012 roku - czytaj

3. Protokół nr 17/12 z dnia 12 marca 2012 roku - czytaj

4. Protokół nr 18/12 z dnia 26 marca 2012 roku - czytaj

5. Protokół nr 19/12 z dnia 16 kwietnia 2012 roku- czytaj

6. Protokół nr 20/12 z dnia 28 maja 2012 roku- czytaj

7. Protokół nr 21/12 z dnia 25czerwca 2012 roku - czytaj

8. Protokół nr 22/12 z dnia 20 sierpnia 2012 roku- czytaj

9. Protokół nr 23/12 z dnia 28 sierpnia 2012 roku- czytaj

10. Protokół nr 24/12 z dnia 17 wrześna 2012 roku- czytaj

11. Protokół nr 25/12 z dnia 26 października 2012 roku-czytaj

12. Protokół nr 26/12 z dnia 26 listopada 2012 roku- czytaj

13 Protokół nr 27/12 z dnia 10 grudnia 2012 roku-czytaj

Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki w dniu 22 lutego 2012r.- CZYTAJ

Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki w dniu 16 kwietnia 2012r.- CZYTAJ

Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki w dniu 2 lipca 2012r. - CZYTAJ

Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki w dniu 3 grudnia 2012 r. - CZYTAJ

Protokoły 2011

 

PROTOKOŁY 2011

- KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

1. Protokół nr 1/11 z dnia 24 stycznia 2011 roku - czytaj

2. Protokół nr 3/11 z dnia 14 marca 2011 roku  - czytaj

3. Protokół nr 4/11 z dnia 19 kwietnia  2011 roku - czytaj

4. Protokół nr 5/11 z dnia 9 maja  2011 roku -czytaj

5. Protokół nr 6/11 z dnia 18 maja 2011 roku  -  czytaj

6. Protokół nr 7/11 z dnia 27 czerwca 2011 roku - czytaj

7. Protokół nr 8/11 z dnia 11 lipca 2011 roku - czytaj

8.  Protokół nr 9/11 z dnia 22 sierpień 2011 roku - czytaj

9.  Protokół nr 10/11 z dnia 2 września 2011 roku - czytaj 

10.  Protokół nr 11/11 z dnia 24 października 2011 roku - czytaj

11.  Protokół nr 12/11 z dnia 21 listopada 2011 roku - czytaj 

12. Protokół nr 13/11 z dnia 6 grudnia 2011 roku- czytaj 

13. Protokół nr 14/11 z dnia 21 grudnia 2011 roku - czytaj 

14. Protokół z wspólnego posiedzenia komisji z 21 lutego 2011 roku- czytaj

15. Protokół z wspólnego posiedzenia komisji z 11 kwietnia 2011 roku - czytaj

16. Protokół z wspólnego posiedzenia komisji z 30 maja 2011 roku - czytaj

17. Protokół z wspólnego posiedzenia komisji z 4 lipca 2011 roku - czytaj

18. Protokół z wspólnego posiedzenia komisji z 12 września 2011 roku - czytaj

Protokoły 2010

PROTOKOŁY 2010

- KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

1. Protokół nr 1/10 z dnia 20 grudnia 2010 roku - czytaj

Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki w dniu 13 grudnia 2010r- CZYTAJ